Massagens effekter

  • Fysiska effekter

Massage sänker muskeltonus samt löser upp spänningar och kramper i muskulaturen. Den töjer även ut och ökar elasticiteten, förbättrar musklernas ämnesomsättning och ger snabbare återhämtning. Cirkulationen ökar och detta leder till att slaggprodukter kan föras ut och att muskelcellerna får bättre tillgång till syre och näring.

Massage ger även snabbare läkning efter skada och förhindrar ärrvävnad och muskelsammanväxningar efter en skada eller inaktivitet.

Den ger dig bättre rörelseförmåga och kroppshållning genom att massagen leder till avspänd och smidig muskulatur.

  • Psykiska effekter

Vid beröring av huden aktiveras parasympatiska nervsystemet som utsöndrar bl a lugn-och-ro hormonet oxytocin. Kroppen reagerar med att hjärtfrekvens och blodtryck sjunker, halter av stresshormoner minskar, toleransen av smärta ökar och musklerna slappnar av och blodet leds till mag-tarm kanalen för ett optimalt upptag av föda. Effekterna liknar en antistressreaktion och psykiskt blir vi lugna, avslappnade och orädda. Vi kan utifrån detta konstatera att beröring som förmedlar omtanke, uppmuntran eller tröst är något vi alla behöver få för att utvecklas till harmoniska människor med balans mellan kropp och psyke.


  • Behandlingens reaktioner

Efter en massagebehandling kan man uppleva reaktioner som trötthet, frossa, lätt huvudvärk, muskelömhet (träningsvärksliknande känsla) och ökad urinmängd.